Renovering

  • Med förhoppning om egen odling

    Nu har det satts igång;) Johann bygger kök och hjälper mig att bygga odlingslådor. Det stod gamla lådor kvar så vi gräver bort en i taget, sakta men säkert. Nu […]

    Read more